Список членов профсоюза МБДОУ "Детский сад № 4 "Сказка"

Список членов первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» на 01.12.2017 г.

 1.  Абрамова И.В.                                                                                                 
 2. Акимова О.Б.                                  
 3. Берзина Т.А.                                   
 4. Блажен Н.А.                                    
 5. Варварица Ю.А.                              
 6. Вертлюхина Е.И.                             
 7. Волохова А.Ю.                                
 8. Грицык Е. В.                                   
 9. Грицык К.И.                                    
 10. Дмитриева Е.А                                 
 11. Дмитриева Е.В.                                           
 12. Жданова Т.С.
 13. Зуева А. Г.
 14. Иванова Т.И.
 15. Ионова Е.М.
 16. Камардина А.Н.
 17. Капитонов Ю.П.
 18. Карнюхина Н.А.
 19. Козлова Т.М.
 20. Косар Л.В.
 21. Кузьмина А.А.
 22. Кузнецова Н.И.
 23. Кушкова М.Н.
 24. Лапина Н.А.
 25. Лосева Т.И.
 26. Логинова Ю.Н.
 27. Мажуго Л.П.
 28. Маслова Т.В.
 29. Максимова В.В.
 30. Микляева Л.Н.
 31. Мамичева Ю.Ю.
 32. Николаенко А.В.
 33. Новикова Г.А.
 34. Новикова Н.Г.
 35. Павленко И.В.
 36. Павленко В.Н.
 37. Потапова Е.И.
 38. Положаенко Т.Е.
 39. Рудницкая Д.Н.
 40. Сысоева О.А. 
 41. Сирченко О.Н.
 42. Скрипай М.Ю.
 43. Тихомирова Е.Н.
 44. Токин Ю.А.
 45. Фомичева Т.В.
 46. Чащина Н.Н.
 47. Черникова О.Ю.
 48. Шепелева Е.А.
 49. Ширгазин В. М.
 50. Шуршакова О.В

 

 

Количество членов первичной профсоюзной организации от списочного состава сотрудников составляет 83 %.